Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(7)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(7)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Con Bò Rống Tiếng Bi Thảm Ngày Quý Mẹo, giờ Ngọ, có một con bò rống (kêu) một cách bi ai ở Khảm phương (chính phương Bắc), nhân đó Tiên sinh bố quẻ xem: Con bò là Khôn làm Thượng quái, Khảm phương làm Hạ quái.

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(6)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần ...

Ông Già Có Sắc Mặt Lo Âu: Ngày Kỷ Dậu, lúc giờ Mẹo, Tiên sinh đang đi, ngẫu nhiên gặp một ông già từ Tốn phương (Đông Nam) đi tới có nét mặt buồn ...

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(11)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần ...

LY QUÁI: 3 thuộc Hỏa, gồm có 8 quái là: Thuần Ly – Hỏa Sơn Lữ – Hỏa Phong Đảnh – Hỏa Thủy Vị Tế – Sơn Thủy Mông – Phong Thủy Hoán – Thiên Thủy ...

 • Đoán tướng trẻ em…

  Con nít vì cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên không thể căn cứ vào ngũ quan , Lục phủ để định tốt xấu như người đã thành niên . Việc coi tướng trẻ em ...

 • Thọ, Yểu qua Tướng người

  Thọ, Yểu Tướng người trường thọ phải hội đủ tối thiểu bảy điều kiện sau đây : - Lông mày phối hợp thích nghi với râu và tóc, càng về già càng dài ...

 • Đôi Mắt Trong Tướng Mệnh(Phần I)

  Tướng số là một môn học có hệ thống, nghiên cứu cẩn thận về tâm, sinh lý ảnh hưởng vào con người. Coi tướng phải bao gồm mọi bộ vị, phối hợp. Coi khí ...

 • Đôi Mắt Trong Tướng Mệnh(Phần II)

  Tướng số là một môn học có hệ thống, nghiên cứu cẩn thận về tâm, sinh lý ảnh hưởng vào con người. Coi tướng phải bao gồm mọi bộ vị, phối hợp. Coi khí ...

 • Cát hung của Nốt ruồi

  Thông thường ai cũng có nốt ruồi . Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt . Nốt ruồi đỏ còn gọi là nốt ...

 • Tính nhật thứ của ngày

  Ngày thứ lặp lại theo chu kỳ 7 ngày, như thế để biết một ngày d/m/y bất kỳ là thứ mấy ta chỉ việc tìm số dư của số ngày Julius của ngày này cho 7

 • Đôi nét về Lịch Vạn sự

  Lịch vạn sự là loại lịch dùng để xem ngày chọn giờ. Xem ngày nào tốt, ngày nào xấu. Vậy có ngày tốt ngày xấu hay không? Thực tế có ngày làm mọi việc ...

 • Các thuật toán đổi ngày Âm Dương

  Để tính toán được Âm – Dương lịch Việt Nam thì phải thực hiện một chuỗi các thuật toán rất phức tạp chứ không thể bằng 1 -> 2 công thức toán học mà ...

 • Lịch Việt Nam

  Âm lịch Việt Nam là một loại lịch thiên văn học.Vì nó được tính toán dựa trên sự chuyển động của mặt trời, trái đất và mặt trăng.

 • Lịch pháp

  Là công tác tính toán cho đúng và phù hợp với điều kiện nhân văn xã hội tại đó. Đó là cách tính chu kỳ tuần hoàn của mặt trời, mặt trăng và trái đất ...

 • Luận về sao Phá Quân

  Tiền nhân khi luận về sao Phá Quân thường chê bai. Như trong Đẩu Số Toàn Thư Viết:”Phá Quân thủ Mệnh là con người bạo hung gian trá, tính gian hoạt, ...

 • Luận về Văn Xương

  Văn Xương chủ về khoa giáp (đỗ đạt) hãm địa là ba cung Dần, Ngọ, Tuất thuộc âm kim, còn có tên là Văn Quí liên hệ đến thanh danh con người Thái Âm. Ở ...

 • Luận về sao Văn Khúc

  Văn Khúc cũng là sao chủ về khoa danh nhưng khác biệt với Văn Xương. Văn Xương ưa theo đường chính để xuất thân. Văn Khúc có khuynh hướng dị lộ công ...

 • Luận về Xương Khúc

  Khi có cả Xương lẫn Khúc hoặc đồng cung hoặc do tam hợp chiếu hiệp lại thành ra cách cục riêng biệt. Xương Khúc chỉ đồng cung ở Sửu Mùi rất cần được ...

 • Luận về sao Tả Phù Hữu Bật

  Tiền nhân khi luận mệnh bảo số trai cần Tả Phù, số gái cần Hữu Bật. Điều này không đúng. Tả Hữu là hai sao đi cặp thường phải đủ cả hai thì mới hoàn ...